Määritellä Valtuutusmenettelyistä

1999 2004 <Commission>{CULT}Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta</Commission> <RefStatus>VÄLIAIKAINEN</RefStatus> Valtuutusmenettelyistä erityisillä aloilla, esimerkiksi yhteensovitetusta valtuutusmenettelystä satelliittivälitteisten henkilökohtaisten viestintäpalvelujen alalla yhteisössä 24 päivänä maaliskuuta 1997 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 710/97/EY (S-PCS), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1215 ... The application shall be accompanied by a written undertaking stating that the company will comply with all the requirements of EU legislation and use personnel that has proper experience or training for handling animals. Ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annettua neuvoston direktiiviä 96/62/EY (5 ), ilmassa olevien rikkidioksidin, typpioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/30/EY (6 ), ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 16 päivänä marraskuuta ... Muitos exemplos de traduções com 'luoda' – Dicionário português-finlandês e busca em milhões de traduções. Jotta voitaisiin määritellä kyky ajoneuvon pitämiseksi 3 ja 4 kohdassa määritellyssä vakaassa tilassa, on suoritettava seuraavat testit. eur-lex.europa.eu.

jotta - englannin kääntäminen – Linguee